ho fatto gli esami del sangue ed e' risultatoHBsAg (virus epatite B antigene s) NEGATIVOHBsAb (anticorpi anti-HBsAg) POSITIVOHCV( anticorpi anti-virus epatite C) nagativoalfatoproteina 5,4cosa voule dire grazie