Salve ho fatto da poco degli esami e risultano:
HBsAg =neg
HBeAg = neg
Anti HBsAb HBsAb A-HBc HBcAB Totali = neg
HBc IgM HBcAb IgM = neg
A-HBE HBeAb = neg
Anticorpi anti HCV = negativo
e volevo chiedere se questo valore degli anti HBs